Valuta

KN

Košaricax

Košarica je prazna!

Uvjeti prodaje

 

Općenito:
Prihvaćanje naše ponude ( predračuna ) znači i prihvaćanje sljedećih uvjeta:
 
Valjanost ponude: 
Valjanost naših ponuda je naznačena u svakoj ponudi. Ako nije, vrijednost ponude je najviše 30 dana od dana izdavanja.
 
Prihvaćanje:
Prihvaćanje naše ponude mora biti potkrijepljeno odgovarajućom narudžbenicom ili pisanom narudžbom u kojoj je naznačena naručena roba. Svaka roba, koja je izdana kao reklamni uzorak na testiranje biti ce naplaćena 30 dana od dana izdavanja.
 
Pakiranje:
ARIES d.o.o. se obvezuje isporučiti robu u pakiranju prikladnom za osiguranje od oštećenja pri transportu.
 
Ograničenja ugovora:
Naša ponuda obuhvaća samo komponente i konfiguracije navedene u ponudi.
 
Skladištenje:
Ako 14 dana po obavijesti o mogućnosti preuzimanja robe iz ARIES-ova skladišta ona ne bude preuzeta, svi daljnji troškovi skladištenja i osiguranja od oštećenja naplatit će se kupcu.
 
Isporuka:
Isporuka robe je FCO ARIES d.o.o. Sollarova 1, Zagreb, osim ako je drugačije ugovoreno.
 
 
Osiguranje transporta:
Ukoliko nije ugovoreno, roba na putu do kupca nije osigurana.
 
Rok jamstva:
12 mjeseci nakon isporuke, osim ako je drugačije ugovoreno.
 
Kvar nakon isporuke:
Ako u 12 mjeseci od isporuke nastane kvar, bit će uklonjen bilo popravkom, bilo zamjenom neispravnog dijela novim, osim ako je nastao u slijedećim uvjetima:
-nestručno rukovanje pri transportu (vidljiva fizička oštećenja),
-nestručno rukovanje pri montaži ili održavanju,
-izlijevanjem tekućina ( kave, sokova i sl.),
-neispravnim strujnim instalacijama (vidljivi tragovi izgaranja komponenata),
-prenaponima distributivne mreže,
-prenaponima telefonskih priključaka,
-prenaponima iz priključene opreme,
-udarima groma,
-curenjem baterija,
-radom u atmosferi korodivnih i agresivnih plinova i tekućina,
-nestručnim servisiranjem neovlaštenih osoba,
-ugradnjom i dogradnjom komponenata od neovlaštenih osoba,
-višom silom (požar, poplava, potres, udar groma, ratna djelovanja, i sl.).
 
Jamstvom nisu pokriveni:
-oprema s oštećenim ili uklonjenim serijskim brojem,
-dijelovi opreme sa serijskim brojevima koji nisu u jamstvenom ili otpremnom listu,
-potrošni materijal (ventilatorska hladila napajača i procesora, trake i toneri za štampače, glave štampača),
-pokretni dijelovi štampača, diskete, optički i magnetno-optički mediji, magnetske trake, pera za plotere, i sl.)
-promjene u programskoj podršci ili gubitak podataka nastali radom korisnika, kvarom opreme ili servisiranjem
 
Ostvarivanje jamstva:
Samo uz predočenje garantnog ili otpremnog (tovarnog) lista s ispravnim serijskim . brojem opreme i u originalnom pakiranju.
 
Servis:
Servis se obavlja isključivo u servisu ARIES d.o.o. Sollarova 1. Robu na servis doprema kupac. Ukoliko je kupac u nemogućnosti samostalno izvršiti dostavu, zaračunavaju se troškovi transporta robe na servis, te troškovi dolaska i dnevnice, ukoliko je kupac izvan Zagreba. Rizik dopreme robe u naš servis snosi kupac. Ukoliko je roba pogrešno reklamirana ( tj. ispravna ) ili je servis neisplativ naplaćujemo uslugu detekcije kvara.
U garantnom roku, rad servisera i dijelovi su besplatni, a zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo ARIES-a.
Izvan garantnog roka, rad servisera i zamijenjeni dijelovi se naplaćuju, a zamijenjeni dijelovi ostaju vlasništvo kupca.
 
Rezervni dijelovi:
ARIES d.o.o. se obvezuje osigurati rezervne dijelove u roku od 5 godina.
 
Prijenos jamstva:
Za proizvode drugih proizvođača (Hewlett-Packard, Dell, Lenovo..) jamstvo se ostvaruje prema uvjetima u njihovim jamstvenim listovima u nekom od ovlaštenih servisa u RH.
 
Sudska nadležnost:
Nadležnost suda u Zagrebu, ako ugovorom nije drugačije određeno.
 
Kako nas pronaći